Sme držiteľmi licencie udelenej ÚPSVaR,
povolenie č.:AA/2009/29573/10604/OISS

V roku 2002 som sa prvýkrát dostal do tejto krajiny a začal tu pracovať ako mäsiar vo firme Nordfjordkjøtt AS. Počas rokov strávených v Nórsku som videl, že Slováci, konkrétne mäsiari, majú silný potenciál uplatniť sa v tejto krajine, a tak som začal hľadať možnosti, ako sa v tejto oblasti angažovať. V roku 2008 som po stretnutí s predstaviteľmi firmy Manpower AS podpísal kontrakt o vzájomnej spolupráci. Odvtedy sa snažíme hľadať na Slovensku, v Čechách a Poľsku vhodných kandidátov. Okrem mäsiarov s praxou hľadáme aj šikovných nekvalifikovaných pracovníkov na iné pozície v mäsopriemysle - pílenie mäsa, balenie mäsa a výrobkov, obsluha baliacich liniek, solenie a údenie mäsa, pomocné práce pri porážaní hospodárskych zvierat. Ponúkame najmä sezónne práce v období marec - apríl, jún - december. Zamestnávateľom je Manpower AS a  miestom  práce sú podniky Nortura SA na celom území Nórska. Naša firma si za tieto roky svojím zodpovedným a profesionálnym prístupom vybudovala významné postavenie v zamestnávaní pracovníkov v mäsopriemysle pre Manpower AS.