Dokumenty k stiahnutiu                       


                            Formuláre potrebné k zaregistrovaniu uchádzačov o zamestnanie.                 Prosíme Vás o dôkladné vyplnenie.

Formuláre pre mäsiarov                                k registrácii. Obidva dokumenty vyplňte v anglickom jazyku a pošlite na náš kontaktný e-mail.

Formulár pre kandidátov na pomocné práce k registrácii. Dokument vyplňte       v anglickom jazyku a pošlite na náš kontaktný e-mail.


                       Pomôcka k daňovému priznaniu v Nórsku.

Vyplňte tabuľku podľa svojich možností. Ak máte záujem o odvolanie sa proti rozhodnutiu daňového úradu za predošlé roky, napíšte v hornej časti daný zúčtovací rok.


Pomoc k daňovému priznaniu pre tých, ktorí žijú v partnerskom zväzku 


Pomoc k daňovému priznaniu pre tých, ktorí nežijú v partnerskom zväzku