Daňové priznanie za rok 2021

Daňové priznanie v Nórsku za rok 2021 je možné podať už od 16. 3. 2022, kedy budú sprístupnené už prvé formuláre Skattemelding na stránke: https://www.altinn.no/                                                                              7. 4. 2022 už budú prístupné všetky formuláre Skattemelding. Pokiaľ nemáte prístup na https://www.altinn.no/, musíte počkať, kým dostanete Skattemelding v papierovej forme. Ak sa tak nestane do konca apríla, je možné použiť univerzálny formulár, ktorý je na tento prípad určený. V prípade potreby máme tento formulár k dispozícii.

Ak máte záujem o pomoc pri vypracovaní daňového priznania, stiahnite si v sekcii: https://www.labdik.com/dokumenty-k-stiahnutiu/   pomôcku k daňovému priznaniu. Jedna verzia je pre tých, čo žijú v partnerskom zväzku, druhá pre tých, ktorí nežijú v partnerskom zväzku. Formulár dôkladne vyplňte a zašlite na náš mail. My vás budeme následne kontaktovať.                                                            POZOR. Je tu jedna zmena v odpise nákladov na bývanie. Toto je možné iba po dobu 24 mesiacov s účinnosťou od 01.01.2018. Smerodajné je, či ste boli v Nórsku od roku 2018 do teraz nepretržite (dovolenky, ani PN sa do toho nepočíta) Pokiaľ ste sezónny pracovník, rozpíšte mi od roku 2018 presné dátumy pracovných zmlúv a aj to, či ste si za tie obdobia dávali v daňovom priznaní náklady na bývanie na zníženie základu dane. Pretože sa skutočne jedná o 24 mesiacov, nie 2 kalendárne roky.

Ak potrebujete pomôcť s odvolaním sa proti  rozhodnutiu daňového úradu z predošlých rokov, postupujte rovnako, ale v tabuľke uveďte zdaňovací rok, o ktorý sa jedná.