Daňové priznanie za rok 2023

Daňové priznanie v Nórsku za rok 2023 je možné podať už od 7. 3. 2024, kedy budú sprístupnené už prvé formuláre Skattemelding na stránke: https://www.altinn.no/                                                                         Do 21. 3. 2024 by už všetci mali dostať Skattemelding. Pokiaľ nemáte prístup na https://www.altinn.no/, musíte počkať, kým dostanete Skattemelding v papierovej forme. Ak sa tak nestane do konca apríla, je možné použiť univerzálny formulár, ktorý je na tento prípad určený. V prípade potreby máme tento formulár k dispozícii.

Ak máte záujem o pomoc pri vypracovaní daňového priznania, stiahnite si v sekcii: https://www.labdik.com/dokumenty-k-stiahnutiu/   pomôcku k daňovému priznaniu. Jedna verzia je pre tých, čo žijú v partnerskom zväzku, druhá pre tých, ktorí nežijú v partnerskom zväzku. Formulár dôkladne vyplňte a zašlite na náš mail. My vás budeme následne kontaktovať.                                                            POZOR. Je tu jedna zmena v odpise nákladov na bývanie. Toto je možné iba po dobu 24 mesiacov s účinnosťou od 01.01.2018. Pokiaľ ste ale zmenili komúnu ubytovania i práce, je možné znova si uplatniť náklady na ubytovanie po dobu 24 mesiacov

V prípade, že si chcete uplatniť aj reisefradrag, potrebujem adresu bydliska v Nórsku, adresu pracoviska a počet ciest cez rok. V prípade, že ste cestovali aj do svojej domovskej krajiny, tak aj adresu vo svojej domovskej krajine

Ak potrebujete pomôcť s odvolaním sa proti  rozhodnutiu daňového úradu z predošlých rokov, postupujte rovnako, ale v tabuľke uveďte zdaňovací rok, o ktorý sa jedná.